برگزاری جلسه بازگشایی پاکت مربوط به مناقصه احداث ، بهره برداری و اجاره سفره خانه سنتی مجتمع جهانگردی میگون
ین جلسه راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 4/5/96 در سالن کنفرانس شرکت سفر کارت ملی با حضور مدیرعامل و معاونت مالی و اداری از شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی و معاونت فنی و اجرایی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر حراست از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و همچنین مدیر هتل میگون تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مدیر عامل به اعضای حاضر در جلسه خیر مقدم عرص نموده سپس در حضور افراد حاضر در جلسه ، پاکت های ارائه شده باز و نرخهای پیشنهادی آنها نسبت به نرخ پایه کارشناسی شده مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 
در ادامه این جلسه یکی از متقاضیان به عنوان برنده جهت طی تشریفات قانونی انتخاب شد .
    گروه خبري   :   خبر صفحه اصلی 1
تاریخ    :   1396/05/05
ساعت    :   01:11:10
نظرات کاربران
نظرشما
نام
آدرس صندوق الکتریکی
 
نظرات کاربران
 

کد فوق را اینجا وارد کنید