وفاداری مشتریان سفرکارت ملی شامل اقامت در 56 هتل در گستره 24 استان است. این هتل ها شامل شهرهای کیش، مشهد، تهران، اصفهان، قم، کاشان و قشم هستند

ورود به باشگاه مشتریان
Safar Card
Safar Card

طرح های عضویت

طرح های عضویت در باشگاه وفاداری در 4 نوع مختلف در نظر گرفته شده اند که هر یک از آنها نسبت به هزینه آن مزایایی دارد.

پلاتین

 • 3 سال عضویت در باشگاه وفاداری

 • امکان تخفیف تا در رزرو هتل های طرف قرارداد از 30 تا 50 درصد

 • امکان استفاده از خدمات، گردش، تخفیف و تفریحی با تخفیف تا 40درصد

 • مزیت در رزرو هتل ها در ایام پیک

 • 1000 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی

1/000/000

تومان

طلایی

 • 3 سال عضویت در باشگاه وفاداری

 • امکان تخفیف تا در رزرو هتل های طرف قرارداد از 30 تا 50 درصد

 • امکان استفاده از خدمات، گردش، تخفیف و تفریحی با تخفیف تا 40درصد

 • مزیت در رزرو هتل ها در ایام پیک

 • 1000 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی

700/000

تومان

نقره ای

 • 1 سال عضویت در باشگاه وفاداری

 • امکان تخفیف تا در رزرو هتل های طرف قرارداد از 30 تا 50 درصد

 • امکان استفاده از خدمات، گردش، تخفیف و تفریحی با تخفیف تا 30درصد

 • مزیت در رزرو هتل ها در ایام پیک

 • 400 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی

500/000

تومان

برنزی

 • 1 سال عضویت در باشگاه وفاداری

 • امکان تخفیف تا در رزرو هتل های طرف قرارداد صورت شناور

 • امکان استفاده از خدمات، گردش، تخفیف و تفریحی با تخفیف تا 30درصد

 • ------------

 • 200 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی

300/000

تومان
امکان تخفیف برای استفاده از هتل ها بعد از اتمام میزان اعتبار در سال وجود دارد

پذیرنده ها

پروموشن ها و آفر ها