تاریخ 1398/07/16         ساعت 10:14:26     گروه خبری سفرکارت

به مناسبت ۵ مهر هفته جهانی گردشگری سرپرست مدیریت استان کرمان از نماینده سفرکارت تقدیر و تشکر نمود. نجم الدینی در این دیدار ضمن بازدید از محل نمایندگی سفرکارت در استان کرمان و دیدار با آقای سبحانی مدیر هتل ایرانگردی و جهانگردی از زحمات و خدمات آقای پروری نماینده سفرکارت تقدیر و تشکر نمود.
نماینده سفرکارت استان کرمان در سال نودو هفت ۲۸۰۰ مسافر اعزام نموده است درحال حاضر نماینده سفرکارت استان کرمان در خانه مهر بازنشستگان مستقر و همکاری صمیمانه با آقای پروری دارد.
همچنین در این دیدار آقای نجم الدینی ضمن ارائه گزارش و بازدید از هتل ایرانگردی وجهانگردی خواستار برگزاری تور به شهرهای بیرجند، زاهدان، یزدو استان هایی که ناشناخته هستند، نموده تا بازنشستگان از جاذبه های گردشگری جنوب شرق و شرق کشور محروم نباشند.
درپایان مراسم به رسم یادبود هدیه و لوحه تقدیری از طرف صندوق بازنشستگی به آقای پروری اهدا کردند.