مديريت محتوا
سامانه فروش رزرواسیون

1- بر خورداری از تخفیفات رزروهتلها و مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی و مراکز اقامتی طرف قرارداد با سفر کارت ملی
2- استفاده از تورها و خدمات گردشگری
3- ارائه دسترسی به آزانسها و همکاران تجاری جهت استفاده از خدمات سفرکارت ملی
4-http://hoteliran.net/