چشم‌انداز سفرکارت ملي
 

چشم‌انداز شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی

بزرگترین و مطلوب‌ترین شبکه الکترونیکی ارائه خدمات و محصولا ت گردشگری کشور را در جهت تسهیل دسترسی و مدیریت سفر، تفریح و گردش گردشگران فراهم خواهیم نمود.