تقدیر نامه ها
همه گروهها>سفر کارت ملی >
جستجوی تصاویر
عنوان  
کلمه کلیدی         گروه
مکان
Location
نام عکاس
گروه
تاریخ ایجاد

گروههاي تعريف شده در نگارخانه به صورت ليست در اختيار شما قرار داده شده با انتخاب هر گروه ، ليست عکسهاي مربوطه نمايش داده مي شود


سفر کارت ملی
سازمان بازنشستگی
سازمان بازنشستگی کشور
هیئت مدیره
سازمان میراث فرهنگی