تقدیر نامه ها
همه گروهها>تقدیر نامه ها>استان مازندران>
جستجوی تصاویر
عنوان  
کلمه کلیدی         گروه
مکان
Location
نام عکاس
گروه
تاریخ ایجاد

گروههاي تعريف شده در نگارخانه به صورت ليست در اختيار شما قرار داده شده با انتخاب هر گروه ، ليست عکسهاي مربوطه نمايش داده مي شود


استان مازندران
ارسال تقدیر نامه مدیر کل میراث فرهنگی استان مازندر
مدیر استانی مازندران
مدیر مازندران
مدیر مازندران
آقای رضا تقوی گلچینی