منشور اخلاقي کارکنان شرکت سرمايه گذاري سفرکارت ملي
  با یاد ایزد
 

منشور اخلاقی

کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی

به تمامی  فعالیت‌هایی که   در راستای آسایش و تفریح گردشگران انجام می‌دهیم ایمان داشته وبا استعانت از حضرت دوست، کمال سعی و تلاش خود را در این راه به‌کار خواهیم بست.

باور داریم که مشتریان ما وسیله لطف خداوندی و ولی‌نعمتان ما بوده و رضایت ایشان هدف اصلی ما خواهد بود.
اعتقاد داریم که مراکز گردشگری همراه و پشتوانه ما در مسیر خدمت بوده و قدرشناس خدمات ایشان خواهیم بود.

ادب و نزاکت، آراستگی و خوشرویی، نظم و وقت‌شناسی،  دقت و راستی، مسئولیت‌پذیری و پشتکار را سرلوحه صفات حرفه‌ای خود قرار خواهیم داد.

خدای را شاکریم که فرصت محبت به مردمان را به ما ارزانی داشته و از هیچ فرصتی در این مسیر دریغ نخواهیم نمود.
کشف نموده‌ایم که  پیشنهادات و انتقادات سازنده کیمیای امور ما می‌باشند و مشتاقانه چشم‌به راه و شنوای گوهرباری از سوی دلسوزان کار خود می‌باشیم.

 

                        خنک‌آنکه آسایش مرد و زن                     گزیند بر آسایش خویشتن